GDJ verzorgt het opstellen en screenen van contracten en andere documenten, zoals:


• acte van overdracht
• algemene voorwaarden
• arbeidscontracten
• auteursrechtoverdracht
• disclaimers
• gebruikerscontracten

• huurovereenkomsten
• lease-contracten
• leen/bruikleen overeenkomsten
• licentie-overeenkomsten
• overeenkomst tot opdracht

• sponsorcontracten
• sub-licentiecontracten
• verkoopovereenkomsten
• vrijwaringsovereenkomsten

Maar ook:

Het ad hoc oppakken van juridische kwesties waar u of uw onderneming geen tijd voor heeft.
Intellectueel eigendomsrecht: bijvoorbeeld merkdepots van uw merk;Tijdelijke bedrijfsjuridische ondersteuning binnen uw organisatie of onderneming;Zaakwaarneming: onderhandelen en bemiddelen met andere partijen;Juridische correspondentie: bijvoorbeeld bezwaarschriften en beroepschriften;Presentaties en lezingen op gebied van intellectueel eigendomsrecht.